2024. Április 24. György, Fidél, Debóra

MENÜ
   Eseménynaptár
2024 Április
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 • Nincs esemény!

 • Civil szervezetek a fogyatékkal élőkért

  Egyensúlyunkért

  Nőknek szóló programok

  Fenntarthatóság, környezetvédelem

  A környezettudatos szemlélet elterjesztése érdekében Önkormányzatunk megalkotta több évre szóló stratégiai tervét a környzetvédelem és a fenntarthatóság témájában.

  Székesfehérvár Megyei Jogú Város II. középtávú Környezetvédelmi Programja

   


  Közélet
     Panoráma
  Adó egy százalék Székesfehérvár
   Székesfehérváron páratlanul gazdag a civil paletta, kiemelkedően sok az áldozatos munkát végző civil szervezet. Az élet minden területét átszövik tevékenységükkel ezek a közösségek, akiknek ezért az önzetlen munkáért most lehetőségünk nyílik köszönetet mondani. Hogyan? Azzal, hogy adóbevallásunkban élünk az 1 % felajánlásának lehetőségével és egy olyan szervezet javára tesszük ezt, amelyik fehérvári emberekért, közösségekért és célokért fog össze a mindennapokban.
   
   Sokszor beszélünk egyéni lehetőségeinkről és felelősségünkről. Ez most egy olyan pillanat, amikor – minden különösebb nehézség és költség nélkül – mindannyian tehetünk az önkénteseket tömörítő fehérvári civil szervezetekért. Számunkra, adófizető polgárok számára csak egy figyelmes rendelkezés ez, a szervezetek számára viszont sok esetben a fennmaradást jelenti, és a közösségünkért folytatott munkájuk folytatására teremt lehetőséget! Éljenek a lehetőséggel és segítsenek!
   
  Az adó 1%-ot igénylő székesfehérvári civil szervezetek listája:
   
  Egészségügyi tevékenységet folytató szervezetek:
  Szociális és esélyegyenlőségi tevékenységet folytató civil szervezetek:
  Ifjúsági és oktatási tevékenységet végző civil szervezetek:
  Kulturális és hagyományőrző tevékenységet folytató civil szervezetek:
  Környezetvédelmi tevékenységet folytató civil szervezetek:
  Sporttevékenységet folytató civil szervezetek:
  Szabadidős és hobbitevékenységet folytató civil szervezetek:
  Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenységet folytató civil szervezetek:
  Egyéb tevékenységet folytató civil szervezetek:
   
  EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ CIVIL SZERVEZETEK

  Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete
  Célok: az élet, az egészség védelme, az emberi személyiség tiszteletben tartása, az emberi szenvedés, szociális gondok enyhítése, a betegségek megelőzése, a fegyveres konfliktusok, katasztrófák áldozatainak megsegítése, a Genfi Egyezményből adódó feladatokban való közreműködés, a nemzetközi humanitárius jog. A Vöröskereszt alapelveinek terjesztése, a társadalmi szolidaritásra nevelés.
  Tanyagondnoki és Támogató Szolgálat működtetése, elsősegélynyújtási ismeretek oktatása, önkéntes véradók szervezése a hazai biztonságos vérellátás érdekében, prevenciós programok szervezése, adományok gyűjtése.
  Adószám: 19095516-2-07
  Székhely cím: 8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 1/A
  Postacím: 8001 Székesfehérvár Pf. 124.
  Honlap: http://fejermegye.voroskereszt.hu/
   
  Egészégkárosodottak és Rokkantak Regionális Egyesülete 
  Cél leírás: A közép dunántúli régió és közigazgatásához közeli területen élő Egészégkárosodottak, rokkantak és családtagjaik összefogása, társadalmi és kulturális életbe való bekapcsolódásuk elősegítése, a rokkantságból eredő nehézségek csökkentését célzó lehetőségek, valamint a szociális és rehabilitációs szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése. 
  Adószám: 18492288-1-07.  
  Postacím: 8041. Csór. Főtér 10.  Ügyfél fogadás helyei: Székesfehérvár Oskola u 6. Fsz:2. Szfvári csoport részére 
   
  Egyensúlyunkért Alapítvány 
  Cél leírása: Az alapítvány célja a pszichiátriai betegséggel élők komplex rehabilitációs ellátása, valamint a megelőzés, a lakosság minden rétegéhez eljutó felvilágosítás, tájékoztatás, a testi-lelki egyensúly megőrzésének fontosságáról. 
  Adószám: 18483280-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 10-12.
   
  „EMPÁTIA” Mentálhigiénés Egyesület 
  Cél leírása: az Egyesület fő profilja a felnőtt telefonos lelki elsősegély szolgáltatás működtetése Fejér Megyében, melynek elérhetősége az ingyenesen hívható 116-123 –as telefonszám. 
  Adószám: 18488797-1-07
  Postacím: 8000, Székesfehérvár, Sütő utca 16.
   
  "Fejér Megyei Epilepsziásokért" Egyesület 
  Cél leírása: az egyesület 2003-ban alakult. Célja, mint nevében is jelzi, elsősorban az epilepsziás betegek csoportba tömörítése, esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának elősegítése, képzésük, átképzésük támogatása, szervezése. Főbb tevékenység:
  - Családi napok szervezése, rehabilitációs terápiára való eljutás támogatása.
  - Információval látja el a lakosságot és az epilepsziásokat az aktuális tudnivalókról a betegéggel kapcsolatban.
  - Szakmai rendezvények szervezése, ahol az érdeklődők, szakemberek új információhoz juthatnak. – E rendezvényekre eljutás támogatása.
  - Fogyatékos gyermekek részére történő tanórán kívüli szabadidős, vagy terápiás jellegű foglalkozások (pl. gyógylovaglás, gyógyúszás, gyógytorna, szenzomotoros torna) elősegítése, az epilepsziások és kísérőik odautaztatásának elősegítése, illetve biztosítása.
  - Az epilepsziás betegeknek informatikai eszközökkel történő ellátásuk elősegítése.  
  Adószám: 18495566-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Erzsébet út 70.
   
  Székesfehérvári Ép Lélek Egészséges Test Közhasznú Egyesület (É-L-E-T) 
  Cél leírás: Az egyesület elsődlegesen fiatalokból álló közösségek (kiemelten az óvodás és iskolás korú gyermekek és szüleik) számára, az egészséges és környezettudatos életmódra való neveléshez és prevencióhoz kapcsolódóan szervez sport és egyéb rendezvényeket, készít kiadványokat, alakít ki kapcsolatokat bel- és külföldi szervezetekkel. 
  Adószám: 18500471-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 36. 6/26.
   
  Fejér Megyei Sclerosis Multiplexesek Egyesülete
  Cél leírás: A szociális háló részeként működve az arra rászoruló Sclerosis Multiplexes
  (SM) embereknek lelki, szociális, egészségügyi és anyagi segítséget nyújtani.
  - otthonápolás, rehabilitáció segítése,
  - szükséges eszközök biztosítása,
  - lelki gondozás,
  - életvezetési segítségnyújtás,
  - kapcsolatépítés és tartás a többi SM szervezettel,
  - tájékoztatás és ismeretterjesztés az SM kezelésével kapcsolatban.
  - kulturális programok szervezése.
  Adószám: 18492886-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár Tolnai u.34.
   
  Magyar Sclerosis Multiplex Társaság Tagszervezeteinek Szövetsége
  Cél leírása:  Sclerosis Multiplexszel élő betegek rehabilitációjának elősegítése, életminőségük javítása, közösségi programok szervezése, SM Rehabilitációs Központ létrehozása. A Társaság vezetése elkötelezett a hagyományok ápolásában, az értékek megőrzésében és a betegek jólétének elősegítésében. Fontosnak tartjuk a partnerkapcsolatok ápolását, egymás munkájának segítését, a közös programok, projektek létrehozását. A társadalmi szemléletformálás fontos szerepe életünknek, hiszen ez mutat előre, segít értéket teremteni.
  Adószáma: 18490365-1-07
  Postacíme: 8007 Székesfehérvár, Pf. 72.
   
  Sclerosis Multiplex Alapítvány  
  Cél leírása: SM kezelés-kutatás, SM-es emberek életminőségének javítása, ismereteik bővítése céljából készített ismeretterjesztő anyagok, kiadványok megjelentetése, kutatáshoz szükséges eszközök beszerzése. Célcsoportnak szóló programok rendezése. A betegek életminőségének javítása, támogatás, tanácsadás. 
  Adószám: 19096658-1-07
  Postacím: Székesfehérvár 8007 Pf. 72.
   
  SZOCIÁLIS, ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ CIVIL SZERVEZETEK
   
  ALBA SANSZ KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY
  Célunk hogy erős, egészséges családok létrejöttét támogassuk, segítsük elő. Ennek érdekében szerteágazóan végzünk különböző tevékenységeket, szervezünk programokat minden korosztály számára.
  Programjaink közé tartoznak:
  (házas)páros vacsoraestek és kurzusok, nemzetközi konferenciák, ifjúság-gyermek táborok, bábelőadások, kisközösségi rádió működtetése, ifjúsági klubok és tehetséggondozás, nonstop tanácsadóközpont (drogprevenció, válságterhességi tanácsadás, szexuális felvilágosítás fiataloknak), fiatalok tehetséggondozása, szociálisan rászoruló családok felkarolása, konfliktuskezelési tanácsadás, mentorálás, mediátori segítségnyújtás, életvezetési szemináriumok szervezése.
  Adószám:
  18495834-1-07
  Postacím:
  8000 Székesfehérvár, Lévai u. 11.
  Honlapunk:
  http://www.albasansz.hu
   
  Alternatíva Közhasznú Mozgássérült Egyesület 
  Cél leírás: Legfontosabb célkitűzésünk a mozgássérültek integrálása a társadalomba, elsősorban kulturális rendezvények, sport programok, szabadidő hasznos eltöltését prezentáló tevékenységek, oktatás útján. 
  Adószám: 19494895-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Zombori út 8. fsz. 1.
   
  Halmozottan Sérültek Fejér Megyei Szülőszövetsége
  Cél leírása: Halmozottan sérült (fogyatékos) személyek egyenjogú és a lehető legteljesebb körű társadalmi beilleszkedésének, szociális biztonságának, rehabilitációjának, emberi és állampolgári jogai érvényesülésének elősegítése, érdekeik képviselete, érvényesítése. Gyerek-szülő klub működtetése immár 4. éve, melynek keretein belül a halmozottan sérült gyerekek a szülőkkel közösen kreatív, barkás-foglalkozásokon vesznek részt.
  Adószám: 18497788-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Új Váralja sor 2.

  Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület Cél leírása:   Állami gondozásban, lakás- és gyermekotthonban, utógondozotti ellátásban, valamint nevelőszülőknél élő 6-24 év kor közötti gyerekek fejlesztése, esélyegyenlőségük elősegítése. A  felajánlott szja 1 %-ot élménypedagógiai foglalkozásokra, valamint  a több éve folyamatosan működő  bűn- és áldozattá válás megelőzésére szervezett programsorozat folytatására fordítjuk. Adószám:18490822-1-07 Postacím: 8000 Székesfehérvár, Tátra utca 61. Honlap: www.lurkoegyesulet.hu
   
  Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány 
  Cél leírása: A Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány szakmai közössége autizmussal élő gyermekek, fiatalok és családjaik számára nyújt hiánypótló, szakszerű támogatást. Családközpontú gyakorlati segítséggel, egyéni és kiscsoportos speciális terápiás programokkal, valamint szülő – tanácsadással segítik feloldani a mindennapi nevelési nehézségekkel a gyógypedagógusok és pszichológusok. 
  Adószám: 1847569-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Móri út 16.
   
  Smart Grant Közhasznú Alapítvány
  Cél leírása: Szociálisan és egyéb okok miatt hátrányos megkülönböztetésben élő fiatalok és családok segítése, támogatása.
  Adószám: 18502507-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 7.
   
  Székesfehérvári Beszédhibásokért Alapítvány 
  Cél leírás: a Székesfehérvári logopédiai ellátás szakmai színvonalának emelése, a logopédiai ellátottság kiterjesztése, a kezelésben részesülő beszédhibások számának lehetőség szerinti növelésével. A hátrányos helyzetű beszédhibás gyermekek, felnőttek hozzásegítése a számukra szükséges logopédiai ellátáshoz. 
  Adószáma: 18492714-1-07
  Postacíme: 8000 Székesfehérvár Árpád u. 3.
   
  Székesfehérvári /Regionális/ Álláskeresők Egyesülete
  Cél leírás: Egyesületünk 1992-ben alakult a Székesfehérvári és környékén élő munkanélküliekből. Alakulásunk után hamar rádöbbentünk, hogy működésünk sikeresebbé válhat, ha csatlakozzunk az akkor már működő országos szövetséghez. /Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületeinek Országos Szövetsége/ Ez az együttműködés adott lehetőséget országos megjelenésünkhöz, képviseletünkhöz A munkahelyüket elvesztett pályakezdők és munkalehetőséget keres munkavállalók érdekképviselete, munkalehetőséghez való segítése, az előzőekkel kapcsolatos jogi és érdekvédelmi képviselet és tanácsadás.
  Adószáma: 19097109-1-07
  Postacíme: 8000 Székesfehérvár, Tolnai út 10.
   
  SZÉNA Egyesület a Családokért
  Cél leírása: A jövő generációjáért érzett felelősség erősítése környezetünkben és a társadalomban
  - A kiegyensúlyozott, egészséges család értékeinek felmutatása a társadalom felé
  - A családok egymást ismerő, segítő közösséggé szervezése 
  Adószám:18484944-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25.
  Honlap: www.szena.hu  
   
  Szociál Klub Alapítvány a Rászorultakért 
  Cél leírás: az Alapítvány célja elsősorban Magyarországra kiterjedően, a rászorulók, otthontalanok részére életminőségüket javító természetbeni és esetenként pénzbeli szolgáltatásokat nyújtson. Tanácsadással, és a hivatalok előtti eljárásban való közreműködéssel elősegítse jogaiknak érvényesítését, ugyanakkor lehetőséget teremtsen arra, hogy a munkaképes érintettek munkát tudjanak vállalni, továbbá hozzájáruljon a helyzetükből fakadó hátrányok kiküszöböléséhez, esélyeik, lehetőségeik javításához, a társadalomba való beilleszkedéshez. 
  Adószáma: 18501032-2-07
  Postacíme: 8000 Székesfehérvár, József Attila u. 23.
   
  "Vigyázó kéz" Gyermekvédelmi Egyesület 
  Cél leírása: A saját családjuk nélkül,  különböző intézményekben, nevelő- és örökbefogadó családoknál, utógondozottként  élő 0-24 év között gyermekek és fiatalok  életkörülményeinek javítása, környezetük ingergazdagabbá tétele, és a társadalomba való beilleszkedésük elősegítése. Főbb programjaink: vér szerinti testvérek találkozóinak szervezése, kirándulások, táborok, úszásoktatás, mozgásterápia, korrepetálás, színházlátogatás szervezése és finanszírozása. Nevelő- és örökbefogadó családok számára klubot működtetünk. Élelmiszer- és tárgyi adományokkal segítjük a gyerekek napi szükségleteit. Pályázatokból és a szja 1 %-ból finanszírozzuk az egészséges és sérült gyermekekért végzett munkát, amelyet több mint 70 fő Önkéntes is támogat. 
  Adószám: 18489822-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár Tátra u. 61.
   
  IFJÚSÁGI ÉS OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ CIVIL SZERVEZETEK
   
  „ A Zenei Nevelésért” Közalapítvány Mihályi Gyuláné Emlékére
  Székhelye: Székesfehérvár, Liszt F. utca 1.
  Közalapítvány célja:
  A minőségi zenei nevelés támogatása, fejlesztése. A kimagasló nevelőmunkát végző ének – és hangszeres zenetanárok, karnagyok munkájának elismerése, ismertté tétele. A zenei nevelés módszertani kérdéseivel foglalkozó szakmai programok, zenei rendezvények szervezése. Hangsúlyosan kívánja támogatni a magyar zenekultúra ápolását, Kodály Zoltán szellemi örökségének továbbélését.
  Adószám: 18002966-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.
   
  „Lánczos Kornél - Szekfű Gyula” Ösztöndíj Közalapítvány
  Székhelye: Székesfehérvár, Városház tér 1.
  Közalapítvány célja:
  Tudomány, műszaki, művészeti értéket képviselő, eredeti művek, alkotások létrehozásának támogatása, Székesfehérvár tudományos igényű, színvonalas szellemi életének fellendítése.
  Adószám: 18482014-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
   
  Alapítvány az Óvodáskorú Gyermekek Egészséges Testi, Lelki fejlődéséért 
  Cél leírása: azon feltételek megteremtése, amelyekkel elérhető a Szivárvány Óvodában nevelt gyermekek egészséges fejlődésén és fizikai aktivitásán keresztül a szellemi aktivitás fejlesztése. Ezen belül a gyermekek képességfejlesztése, ismeretterjesztés az életkori sajátosságok figyelembe vételével. Ennek érdekében az Alapítvány feladatának tekinti a technikai feltételek javítását, sportvetélkedők, és kulturális szolgáltatások támogatását. 
  Adószám: 18486764 – 1 – 07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Zombori u. 19.
  Honlap: A Szivárvány Óvoda honlapja: www.szivarvany-ovoda.hu
   
  A Tulipános Gyermekekért Alapítvány
  Cél leírása: az egészséges életmód, a testi, érzelmi, értelmi nevelés közösségi feltételeinek
  elősegítése, az óvoda működésének támogatása, segítségnyújtás és közreműködés
  programjaik megvalósításához. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása,
  támogatások igénybevétele és nyújtása.
  Adószám: 118493935-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Kígyó u. 1/B.
   
  Gyermekekért ALBAFI Alapítvány
  Cél leírása: Fő célunk a székesfehérvári 14 év alatti - hátrányos helyzetű - gyermekek számára tanítási szünetekben, hétvégeken értelmes, hasznos elfoglaltság szervezése, e programokon való részvétel előfeltételeinek biztosítása.
  Alapítványunk elsősorban Székesfehérvár legnagyobb lakótelepén, a Palotavárosban fejti ki tevékenységét. Programjaink nagy része az un. "kulcsos gyerekek" és szüleik helyzetén kíván javítani. 
  Adószám: 18480445 - 2 - 07 
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 16. 
   
  Kodály Zoltán Iskola és Művészeti Központ Alapítvány
  Cél leírása: Az 1-12. évfolyamos iskola művészeti, kulturális és sporttevékenység segítése, a pedagógusok szakmai munkája színvonalának emelése. Továbbá az iskolánk technikai felszereltségének javítása, segédanyagok biztosítása, nehéz sorsú, tehetséges gyerekek segítése, zenei rendezvények támogatása, az iskolai énekkarok utazási és szállásköltségeinek fedezése. 
  Adószám: 19095279-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Béke tér 4.
   
  Pata és Mancs Terápiás és Oktatási Egyesület 
  Cél leírása: Állatassziszált terápiával sérült gyermekek és felnőttek számára sérülés-specifikus gyógypedagógiai fejlesztés végzése. Bölcsődei, Óvodai és általános iskolai oktató-nevelő munkában ismeretterjesztő, részképesség, mozgás és beszédfejlesztő foglalkozások, programok, bemutatók tartása. Állatasszisztált gyermektáborok szervezése, lebonyolítása. Terápiás programok, módszertani csomagok kidolgozása, terjesztése. 
  Adószám: 18502796-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi u.9/E I.6.
   
  Püspök- kertvárosi Óvodáért Alapítvány 
  Cél leírása: Az óvoda nevelő, személyiség és képességfejlesztő tevékenységének segítése, különösen az e tevékenységhez szükséges eszközök körének bővítése, az általános feltételek javítása. A gyermekek óvodán kívüli élményhez juttatása, játéktevékenység feltételeinek javítása. 
  Adószám: 18489255-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Püspök-kertváros 46.
   
  Terkán Lajos Ismeretterjesztő Alapítvány 
  Cél leírása: A székesfehérvári Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló fenntartásához és üzemeltetéséhez szükséges feltételek és költségek fedezetének biztosítása. Beleértve a Csillagvizsgáló eszközeinek karbantartását, felújítását, fejlesztését. A csillagvizsgáló könyvtárának fenntartását, iskolai csoportok, intézmények és egyéni érdeklődők részére távcsöves bemutatók szervezését és tartását, műszerek szállítási, valamint előadók utazási költségeinek fedezését, folyóirat kiadást, könyvgondozást és -kiadást, ismeretterjesztő előadások szervezését és tartását, tehetséggondozást, szakkörök fenntartását, csillagászati vetélkedők, expedíciók, észlelőtáborok és konferenciák szervezését és lebonyolítását, a fentiek költségeinek részbeli vagy teljes fedezetét. Az alapítvány feladatának tekinti a Szkeptikusok évenkénti találkozójának megszervezésében való részvételt. 
  Adószám: 18497654-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár Fürdő sor 3
   
  Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány 
  Cél leírása: Az Alapítvány célja, hogy anyagilag támogasson általános- és középiskolai tanulókat, valamint egyetemi és főiskolai hallgatókat tanulmányaik folytatásában. Olyan székesfehérvári lakosok gyermekei nyerhetik el az ösztöndíjat, akik jó tanulmányi eredményt érnek el és anyagi, vagy családi körülményeik miatt rászorulnak a támogatásra. 
  Adószám: 18486922-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Sajó u. 183.
   
  Vasvári Természetismereti, Turisztikai, Kulturális és Sportegyesület 
  Célok: A fiatalok természetismeretének bővítése; természet- és környezetvédelmi tevékenységre nevelés; az egészséges életmód kialakítása; sport- és sportturisztikai tevékenység szervezése és lebonyolítása; a népi hagyományok megőrzése és ápolása; a magyar kulturális örökség, Európa népei kultúrájának megismertetése; iskolai oktatási módszerek fejlesztése. 
  Adószám: 18499285-1-07 
  Postacím: 8000 Székesfehérvár Prohászka u. 71. 
   
  KULTURÁLIS ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ
  CIVIL SZERVEZETEK
   
  Székesfehérvár Nemzeti Emlékhely Közalapítvány
  Székhelye: Székesfehérvár, Városház tér 1.
  Közalapítvány célja:
  a középkori királyi bazilika területén - a jelenlegi Romkertben - olyan Nemzeti Emlékhely kialakítását támogatja, amely méltó módon reprezentálja Székesfehérvárnak, a magyar történelemben játszott kiemelkedő szerepét, bemutatja a koronázóváros múltját, Árpád-házi és vegyes-házi királyaink és a magyar szentek emlékét. A cél megvalósítása érdekében a közalapítvány együttműködést keres minden, a célt támogató állami, társadalmi, egyházi szervezettel, nemzetközi és külföldi intézményekkel, valamint magánszemélyekkel.
  Adószám: 19098777-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
   
  Alba Regia Táncegyesület
  Cél leírás: Az egyesület célja és feladata, hogy segítse a néphagyomány, különösen a néptánc és népzenei értékek felkutatását, ápolását, megőrzését és beillesztését a kulturális életbe. 
  Ezen belül:
  - a népzene, néptánc és népszokások területén a szellemi és kulturális örökség védelme,
  - műsorszolgáltatás rendezvényeken, fesztiválokon,
  - az Egyesület kulturális tevékenységén belül olyan tevékenység folytatása, melyen a tagokon kívül más személyek is részesülhetnek korosztálytól függetlenül, így:
  - művészeti oktatás,
  - szakképző tanfolyamok,
  - programok a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez,
  - népművészettel kapcsolatos új értékek létrehozása, megismertetése (kiállítások, kiadványok, oktatási segédanyagok készítése, publikációk), 
  - szakmai bemutatók szervezése (Táncművészeti Világnap, jubileumi műsorok, jeles napok bemutatói),
  - az Alba Regia Táncegyüttes fenntartása, működésének biztosítása,
  - az Alba Regia Táncegyüttes Senior csoportjának támogatása,
  - évente megrendezi az Egyesület által 1996. évben létrehozott Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivált.
  Adószám: 18482083-2-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Malom u.6.
  Honlap: www.artefolk.hu     www.kiralyinapok.hu
   
  Alsóvárosi Közhasznú Kulturális Egyesület 
  Cél leírás: Kulturális és közösségi programok szervezése Alsóváros és Tóváros lakossága részére.
  Adószám: 18497496-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Határ út 15.
   
  Aranybulla Könyvtár Alapítvány  
  Cél leírása: Az alapítvány működteti a könyvtárat, amely nyilvános közművelődési könyvtári tevékenységet folytat. A könyvtár közreműködik a lakosság általános művelődési és információs igényeinek felkészítésében, fejlesztésében. Ennek érdekében biztosítja használói számára a személyiség szabad kibontakozásához: a művelődéshez, tanuláshoz, továbbképzéshez, a szakmai, közéleti és társadalmi, politikai tájékozódáshoz, az igényes szórakozáshoz a szabadidő hasznos és kellemes eltöltéséhez szükséges információkat, könyvtári anyagokat. Az alapítvány könyvtári szolgáltatást nyújt az ellátást igénylő munkahelyek, önkormányzatok, iskolák, szociális otthonok és egyéb szervezetek részére. 
  Adószám: 18494943-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár Köfém ltp.1.
   
  ARÉV Baráti Kör Egyesület 
  Cél leírása: kulturális örökség megóvása, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. 
  Adószám: 18495717-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 11.
   
  FEHÉRVÁRI HUSZÁROK EGYESÜLETE 
  Cél leírása: A 1997. június 04-én alakult meg a Fehérvári Huszárok Egyesülete azzal a céllal, hogy a huszárság történelmi és kulturális értékeit bemutassa szűkebb pátriájában, mint nemzetközi szinten. A huszárélethez kapcsolódó ismeretek megszerzése és terjesztése a még élő hajdani huszárok felkutatása, az ember és LÓ kapcsolatának bemutatása. Ruházatban és korban az 1848. év szerinti 10. huszárezred hagyományait ápoljuk, amely 1892-94 között állomásozott Székesfehérváron, és így lettek”fehérvári huszárok” a 10. huszárezred katonái.   
  Adószám: 18486867-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 7. 3/15.
   
  Fehérvári Kézművesek Egyesülete 
  Cél leírása:
  nemzeti hagyományok ápolása, kutatása, népművészet, népi iparművészet ápolása, kulturális örökség megóvása.
  új művek létrehozása, kiállítások, élő munka bemutatók, játszóházak, táborok szervezése
  kulturális örökség oktatása, kisebbségi és nemzetiségi kultúra ápolása
  művészeti, iparművészeti tevékenység
  képzés, továbbképzés tartása és szervezése
  szabadidős és hobbitevékenység
  környezettudatos életmód népszerűsítése
  nemzetközi tevékenység (baráti és cserekapcsolatok kulturális téren)
  ismeretterjesztés, iskolán kívüli, tanórán kívüli oktatás
  valamennyi program megvalósítása kiterjesztve a hátrányos helyzetűekre is 
  Adószám: 18489138-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár Rác utca 27.
   
  Fejér Megyei Művelődési Központ (FMMK) 
  Cél leírás: A Fejér Megyei Művelődési Központ megalapítása (1960) óta  nagy figyelmet fordít a kisközösségeket, öntevékeny művészeti csoportokat, önkormányzatokat, civil szervezeteket segítendő módszertani, szakmai tanácsadásra. Ezzel kapcsolatban több megyei rendezvény - konferencia, verseny, bemutató, szakmai találkozó - kerül megrendezésre nem csak a megyeszékhelyen, hanem a megye kisebb településein is. Rendszeresen a művészeti ágak alapján specializáljuk a képzéseinket, programjainkat. Sokszínű tevékenységeink között olyan évtizedes hagyományokkal rendelkező amatőr művészeti csoportok találhatók intézményünkben, melyek méltán tükrözik a megye kulturális életét is.  
  Adószáma:15360355-2-07
  Postacíme: Fejér Megyei Művelődési Központ, 
  8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.
   
  Fejér Megyei Népzenei Műhely Egyesület 
  Cél leírás: népművészet, benne a népzene hagyományainak, értékeinek, tapasztalatainak kutatása, feldolgozása, terjesztése, valamint hogy összefogja és segítse a gyermek-ifjúsági korosztály körében a népzene megismerését. A cél elérése érdekében számos olyan rendezvényt szervezünk, vagy közreműködünk a szervezésben, mely azt segíti elő, hogy valóban az értékes kultúra terjedjen a különböző társadalmi rétegekben, korcsoportokban. Minden korosztály számára szervezünk rendezvényeket. A nyugdíjas népdalkörök számára minősítő koncerteket, népdalkörvezetői továbbképzéseket, a fiataloknak amatőr néptáncminősítőket, táborokat, a gyermekeknek táncházakat. 
  Adószáma: 18495281-1-07
  Postacíme: Fejér Megyei Művelődési Központ 
  8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.
   
  Fonódás Kulturális Egyesület 
  Cél leírása: Egyesületünket 2003-ban azért alapítottuk, mert szerettünk volna részt venni Fejér megye és Székesfehérvár kulturális életének gazdagításában.
  Alapító tagjaink főfoglalkozásuk révén is közel állnak a kultúrához. Hiszünk a kisközösségek erejében, és fontosnak tartjuk az ott megszülető szellemi és materiális értékek közvetítését.
  Céljaink között szerepel a megye és Székesfehérvár múltbeli szellemiségének ápolása, az állampolgári öntudat kiteljesedésének elősegítése. Az ifjúsági kreatív szellemű nevelése, az erkölcsi értékek ápolása, a civil társadalom fejlődésének elősegítése. 
  Adószáma: 18495274-1-07
  Postacíme: 8000 Székesfehérvár, Toldi u. 10.
   
  Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület (Kiemelten közhasznú)
  Cél leírása: Kiemelten közhasznú egyesületünk célja, hogy tevékenységünkkel segítsük a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár intézményi tevékenységét és céljainak kiteljesítését.
  Adószám: 18222580-2-07
  Postacím: Jelenlegi székhely: 8000 Székesfehérvár, Kígyó utca 7. IV. 2.
  Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Sóstó ltp. 1.
  Honlap:  www.ggmuvhaz.hu
   
  Köfém Oktatási és Közművelődési Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
  Cél leírása: Támogatásával nemcsak a klubokban folyó közösségépítő munkát segítené, hanem az intézményben rendszeresen és alkalmilag megforduló más civil és karitatív szervezetek tevékenységét is. Pl. véradásokat, gyermekvédelmi programokat, szociális jellegű programokat egészségmegőrző és ismeretterjesztő előadásokat, vakok és gyengén látók részére szervezett rendezvényeket, környezetvédelmi programokat, iskolai rendezvényeket (alapítványi ünnepségek, kulturális bemutatók), közérdekű kulturális programokat.
  Adószám:11679400-2-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Verseci u. 1-15.
   
  Krajczáros Alapítvány 
  Cél leírása:
  - A háborús emlékhelyek, KATONATEMETŐK, hadisírok gondozása, főként az Isonzó, Doberdó térségében és a Felvidéken, Kárpátalján, továbbá kapcsolódó ismeretterjesztés, könyvkiadás, kiállítás, rendezvényszervezés, stb.,
  - határon túli magyarok javára könyvek gyűjtése és kiszállítása,
  - tömegsport és egészségóvó programok bonyolítása,
  - civil formációknak szakmai tanácsadás, képzés. 
  Adószám: 18481776-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 2.
   
  Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Társasága (M-ART) 
  Cél leírása: a művészetpártolás, támogató, valamint nevelő-oktató tevékenységek folytatása, ezen belül a kézművesség hagyományainak, értékeinek, technikai tapasztalatainak kutatása, feldolgozása, terjesztése, valamint, hogy összefogja és segítse a gyermek-ifjúsági és felnőtt korosztály körében a tárgyalkotó népművészet megismerését. Ezen kívül kezdettől fogva az egyesület tevékenységi körébe tartozik: kiállítások, pályázatok kiírása, szakmai rendezvények, továbbképzések, táborok szervezése. 
  Adószáma: 18274484-1-07
  Postacíme: Fejér Megyei Művelődési Központ 
  8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.
   
  Motívum Kulturális Egyesület 
  Cél leírás: Az egyesület 1993 óta működik Székesfehérváron. Fő tevékenységi területe a kultúra és legfontosabb célja a szabadidő hasznos eltöltésére szervezett programok színesítése Célunk, hogy összefogjuk és összetartsuk a városban élő filmes közösségeket, műhelyeket és hogy filmértő, filmkultúrát értékelő fiatalokat neveljünk.
  Az egyesület tevékenységi körébe tartozik még a zenei kultúra ápolása, és ennek érdekében táborokat és koncerteket is szervez.
  Adószáma: 184809-1-07
  Postacíme: Fejér Megyei Művelődési Központ 
  8000 Székesfehérvár, Tolsztoj u. 24.
   
  Veterán Repülők és Ejtőernyősök Fejér Megyei Egyesülete
  Cél leírása: Ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, ezen belül, repülő és ejtőernyőzés történeti értékek megőrzése, megóvása. A Fejér Megyében élő polgári és katonai repülés, valamint ejtőernyőzés képviselőinek társadalmi szervezetbe tömörítése.
  Adószám: 18493629-1-07
  Postacím: 8000. Székesfehérvár, Beregszászi u. 63-67/3.
  Honlap: http://web.t-online.hu/rseje

  Vox Mirabilis Közhasznú Kulturális Egyesület
  Cél leírása: Az Egyesület célja az egyházi és világi kórusművek előadásának, népszerűsítésének elősegítése. Az egyesület tevékenységével, elsősorban a kórusművészet stílusos megszólaltatásával részt vesz Székesfehérvár város kulturális életében, képviseli és támogatja kultúránkat, városunkat az országban és külföldön egyaránt. Ezt a tevékenységet a tagok önkéntességére építve, amatőr felnőtt és gyermekkórus fenntartásával és szakképzett karnagy irányításával végzi. Az egyesület közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti.
  Kulturális tevékenysége:
  - hangversenyek szervezése, lebonyolítása és előadása,
  - Vox mirabilis Hangversenybérlet szervezése
  - Székesfehérvári Kamarakórus Fesztivál szervezése
  - nemzetközi és hazai kapcsolatok kialakítása
  - kulturális hagyományok és zenei emlékek őrzése, megismertetése, az egyházi és világi zene népszerűsítése
  - zenei kultúra tanítása, tanulása, gyakorlása, széles körű terjesztése, zeneterápia
  - fiatal korosztályok bevonása az egyesület tevékenységébe, a zene szeretetére, ismeretére való nevelés
  - felnőtt (Vox Mirabilis Kamarakórus) és gyermekkórus (Vox Angelorum Gyermekkar) fenntartása
  Adószám: 18281473-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár Zsolt u. 30.

  KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ CIVIL SZERVEZETEK
   
  FEMA Állatmentő és Állatvédelmi Egyesület
  Cél leírása: Rossz körülmények között tartott, bántalmazott állatok mentése, rehabilitációja és örökbe adása. Állatvédelmi prevenciós oktatás, ismeret terjesztés.
  Postacím: 8000. Székesfehérvár, Mancz János utca 12.
  Adószám: 18339820-1-07
  Honlap: www.femaallatmentok.hu
   
  Alpha Segítő Kéz Állatkórház Alapítvány (ASKA) 
  Cél leírása: Az ASKA célja a kóbor, elhagyott állatok befogása, a befogott állatok gyógykezelése, gondolása, gazdához juttatása. Állatvédelemi oktatás, tanácsadás. 
  Adószám: 18494644-2-07
  Postacím: 8000. Székesfehérvár, Homoksor 7.
  Honlap: www.aska.hu
   
  BOCS-Bokor Öko Csoport Alapítvány 
  Cél leírása: Fő célja egy szeretet-civilizáció előmozdítása, környezeti és békére nevelés, nemzetközi fejlesztés és emberi jogok, globális képzés magyar nyelvterületen, Indiában és több szegény országban. A fő témakörök: Béke, Ökológia, Klíma, Természet, Globális képzés, Vallás, Mozgalom, Igazságosság, Családtervezés, Szexualitás, Reproduktív egészség és jogok, Jövő generációk, Filozófia, Nevelés, Nem-anyagi gazdagság, nem-fogyasztói boldogság ...  
  Adószáma: 18481862-1-07
  Postacíme: 8000 Székesfehérvár, Jókai utca 18.
  Honlapja: www.bocs.eu
  Fejér Megyei Természetbarát Szövetség 
  Cél leírása: a természetjárás útján elősegítse az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, ezzel az egészség megőrzését, a természet és a környezet védelmét, a sportolás lehetőségét, és a mindezekhez szükséges feltételek biztosítását. 
  Adószám: 18480799-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.
   
  Gaja Környezetvédő Egyesület 
  Cél leírása: A Gaja Környezetvédő Egyesület missziója, hogy hidat képezzen a lakosság, önkormányzat és a hatóságok között, illetve, hogy egy újszerű, környezettudatos életmód-mintát közvetítsen a különböző célcsoportok felé. Továbbá fontos az egyesület számára az alternatív környezeti nevelés, fenntarthatóság, döntéshozók meggyőzése. Az egyesület célja, hogy innovatív technológiák és alternatív életminták bemutatásával olyan kampányokat tervezzen és kivitelezzen, amik a globális problémákat helyi szintre vetítik ki, bevonva a helyi közösségeket is a munkába. 
  Adószám: 19097240-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5.
   
  Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület
  Cél leírás: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés a tagság korösszetételének megfelelő programok szervezésével. A tagság és az Egyesülettel tagsági viszonyban nem lévő, de meghirdetett programokban résztvevő, érdeklődő személyek számára sportolási lehetőség biztosítása. A környezet-, állat- és természetvédelem érdekeit szolgáló törekvések támogatása, az ökológiai szemlélet terjesztése és a fiatalok rendszeres természetjárás iránti igényének felkeltése.
  Adószám: 18482571-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Budai u. 52.
   
  HEROSZ Fehérvári Állatotthona
  Cél: állatotthon működtetése, ahol a magára hagyott, kidobott, sérült állatok mentése, gondozása zajlik, állatvédelmi tanácsadó szolgálat működtetése, környezeti nevelés, szemléletformáló programok szervezése
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Takarodó út 5.
  Telefon: 30/9858-309
  e-mail: fejer.megye@herosz.hu
  honlap: www.fehervariallatotthon.hu
  ADÓSZÁM: 19816016-1-43
   
  Székesfehérvár Városi Természetbarát Szövetség
  Cél leírás: Természetjárás népszerűsítésével elősegíteni az egészséges életmód kialakítását, ezzel hozzájárulni az egészség megőrzése, a természet és a környezet védelme, a sportolási lehetőség és mindezekhez szükséges feltételek biztosítása. Érdekvédelmi feladatok ellátása, tanfolyamok szervezése, az egyesületetek képviselete különböző fórumokon.
  Adószám: 18494534-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Sütő u. 46. 2/5.
   
  Vadmadárkórház Természetvédelmi Alapítványa Vadon Élő Madarak Megmentéséért
   Cél leírás: az  Alapítvány célja a Magyarországon honos, az itt költő valamint az ezen a területen áthaladó vándormadarak védelme, tanulmányozása és a sérült példányok gondozása, ellátása, gyógyítása, az ezen tevékenységgel kapcsolatos oktatás, nevelés és ismeretterjesztés, állat-, természet- és környezetvédelem.
  Adószám: 18502693-1-07 
  Postacím: 8096 Sukoró Ivókút u.17.
   
  SPORTTEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ CIVIL SZERVEZETEK
   
  Fehérvár Enthroners SE 
  Célok: amerikai football utánpótlás nevelése, a sport népszerűsítése, bajnokságokon való részvétel 
  Adószám: 18500914-1-07 
  Székhely: 8000 Székesfehérvár Takarodó u. 3. 
  Postacím: 8000 Székesfehérvár Pestispincék u. 11. 
   
  Fejér Megyei Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége 
  Cél leírás: Egészséges életmódra nevelés, hátrányos helyzetűek segítése, szociális, kulturális és sport céllal. 
  Adószáma: 19095963-1-07
  Postacíme: 8000 Székesfehérvár Poprádi utca 3.
   
  Honvéd Szondi György Sportegyesület 
  Cél leírás: Egyesületünk keretében amatőr és szabadidő sportolók tevékenykednek, birkózó, tenisz, asztalitenisz, tömegsport, természetbarát, közelharc-kézitusa, búvár, íjász és a Magyar Királyi Kardforgatók Rendje néven hagyományőrző szakosztály működik. A taglétszám meghaladja a 700 főt. Egyesületünk egyik kiemelt feladata a városban élő katonák sportolási lehetőségének biztosítása, a szakosztályokban közösen sportolnak katonák és civilek. Szakosztályaink utánpótlás neveléssel is foglalkoznak. 
  Adószám: 19820875-1-07
  Postacím: 8003 Székesfehérvár, Pf. 9.
   
  Orka Fehérvári Szinkronúszó Egyesület
  Cél leírása: A szinkronúszás meghonosítása és a sportág elterjesztése, valamint a tagjai részére a sportolás, versenyzés (hazai és nemzetközi szinten), valamint a sportolás iránti igény felkeltése és ezek feltételeinek megteremtése és fejlesztése. A tagok szabadidejének egészséges, hasznos eltöltése. Egyesületünk folyamatos sportolási lehetőséget biztosít szinkronúszás sportágban. 
  Adószám: 18487765-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Mészöly Géza utca HRSZ. 187
   
  Székesfehérvári Curling Egylet 
  Cél leírása: A curling és a szinkronkorcsolya sport népszerűsítése, hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel elősegítése illetve szervezése, jeges sportokkal kapcsolatos tanfolyamok szervezése és az utánpótlás nevelés. 
  Adószám: 19095774-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 25. fsz. 1.
   
  Terepjárók Diáksport és Kulturális Egyesület
  Tevékenysége: Kirándulás,múzeum, színház látogatás szervezés. A falusi népi élet tevékenységeinek felelevenítése.
  Kerékpáros-gyalog -és vízitúrák szervezése. Táborok: Sí,néptáncos,napközis és vízi tábor.
  Kapcsolattartás és programok szervezése szociálisan hátrányos helyzetű családoknak. 
  Adószám: 18495937-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Szilágyi u 13
   
  Vértes Meteor Természetbarát Sport Egyesület  
  Cél leírása: A  sportegyesületnek, mint közhasznú szervezetnek célja az 1997. évi CLVI. Tv. 26§. c/14. pontja szerinti sport tevékenység, a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása.
  A sportegyesület fő tevékenysége a természetjárás, ezt a nevében szereplő „Természetbarát” szó is jelzi. 
  Adószám: 19820909-1-07
  Postacím: 8000. Székesfehérvár, Rádió út 1/B. fszt. 3.
   
  Vörösmarty Mihály Lakótelepi Sportegyesület
  Cél leírása: A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi élet és az öntevékenység kibontakoztatása, tagjai testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése.
  Programokat szervez a tagjainak és azok családtagjainak, részükre sporteszközöket is rendelkezésükre bocsát. Céljainak megvalósítása érdekében együttműködik a működési területének állami, társadalmi szerveivel, más hasonló jellegű sportegyesületekkel,szövetségekkel.
  Adószám: 19837503-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár Liget sor 7. fsz. 22.
   
  SZABADIDŐS ÉS HOBBITEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ CIVIL SZERVEZETEK
   
  Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület (ARISZ) 
  Cél leírása: Az egyesület több évtizedes múltra tekint vissza, hiszen jogelődje 1971-ben alakult. Az 1990-ben történt átalakulásnak köszönhetően jött létre az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület. Magát az egyesületet szintén fiatalok hozták létre a célból, hogy a különféle szabadidős programokon, sportolásai lehetőségeken és kirándulásokon túl, lehetőséget teremtsen a szabadidő hasznos eltöltésére, és elfoglaltságokat szervezzen a fiatalok számára. 
  Adószám: 18482966-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 12.
  Honlap: arisz.shp.hu
   
  Székesfehérvári Modellező Egyesület
  Cél leírása:
  a tagok különféle modelleket  ( Hajó, repülő, autó, vasút ) készítsenek, versenyeken kiállításokon vegyenek részt.
  Előadásokat szervezünk különféle a modellezést érintő témákban.
  Fiatalok aktív, kreatív időtöltését segítsük, szakköri tevékenységgel , előadásokkal.  
  Adószám:8496055-1-07
  Postacím:8000 Székesfehérvár, Budai út 42 6/23
  Klub helység : 8000 Székesfehérvár, Sarló utca 2.
   
  SZAKMAI, GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ CIVIL SZERVEZETEK
   
  Fehérvári Tűzoltó Egyesület
  Cél leírás: Székesfehérvár Megyei Jogú Városban szolgáló és szolgált tűzoltók
  érdekképviselete, a tűzoltóság megbecsülésének erősítése, az aktív és a nyugállományú
  tűzoltók számára a szabadidő eltöltéséhez anyagi és erkölcsi támogatás biztosítása.
  Adószám: 18501647-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár Nagybányai utca 15/a 
   
  V-061 Alba Regia Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület 
  Cél leírás: Székesfehérvár és Fejér megye kisállattenyésztőinek összefogása, szakmai és érdekképviselete az országos szerveknél. Kisállat kiállítások és bemutatók szervezése, rendezése, a kisállattenyésztők segítése a kisállattartás terjesztése. 
  Adószám: 19091608- 1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Neumann János u. 5.
   
  EGYÉB TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ CIVIL SZERVEZETEK
   
  Konszenzus Alapítvány FMSz 
  Cél leírása: Foglalkoztatási rehabilitációs tevékenysége megváltozott munkaképességű emberek számára munkavállalást segítő szolgáltatások biztosítása:   munkaerő-piaci szolgáltatások, munkatanácsadás, foglalkoztatási programok szervezése, foglalkoztatásra felkészítés, és         munkaadók számára tartott rehabilitációs és akkreditációs tanácsadás, bértámogatásról, illetve a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásával kapcsolatos szabályokról szóló tájékoztatás. 
  Adószám: 18500907-2-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, Privigyei u. 11.
   
  Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület
  Cél leírása: Egyesületünk a hagyományos távol-keleti értékeket és módszereket integrálja az európai és ezen belül a hazai környezetbe. Tesszük mindezt azért, hogy az életminőség javítását és egy tudatosabb és boldogabb életvitel kialakítását mindenki számára elérhetővé tegyük. Módszerként a bölcsesség, az együttérzés és tolerancia kifejlesztését hangsúlyozzuk.
  Tanfolyamainkon elsajátítható meditáció, jóga és Tai Chi Chuan gyakorlása által az emberi tudat végső természetének megismerése is elérhetővé válik. 
  Adószám: 18499481-1-07
  Postacím: 8000 Székesfehérvár, III. Béla kir. tér 1.
   
  Tercia Foglalkoztatási Egyesület 
  Cél leírása: Civil szervezetünk a székesfehérvári, Fejér megyei és a regionális pályakezdők, a munkahelyüket elvesztett, valamint munkalehetőséget kereső munkavállalók, továbbá a hátrányos helyzetű emberek érdekeit képviseli. Újabb munkalehetőséghez nyújtunk segítséget számukra olyan programokkal, melyeket oktatási, továbbképzési és kulturális területeken valósítunk meg. 
  Adószáma: 18500543-1-07
  Postacíme: 8000 Székesfehérvár, Sár utca 1.
   


  Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

  Szolgáltatást nyújtó civil szervezetek

  Alba Civitan Kht.

  • Fogyatékosok foglalkoztatása

  Alba Regia Táncegyesület

  Aranyeső Alapítvány

  Civil Szervezetek Regionális Szövetsége

  Civil Centrum Közhasznú Alapítvány

  Esélyegyenlőség Alapítvány

  • Fogyatékkal élők nyílt munkaerőpiaci elhelyezésének támogatása

  Gaja Környezetvédelmi Egyesület

  • Tanácsadó Iroda

  Lakásbérlők és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete

  • fogadóóra: minden héten kedden 15.00-16.00 között
  • jogi tanácsadás: minden hónap első péntekje 16.00-17.00 között
  • új székhely: Semmelweis u. 8.

  Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete

  Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület

  • Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Iroda, kiadványok

  Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete

  • Álláskeresés

  SZÉNA Egyesület a Családokért

  SZITI Szociális Egyesület

  TARSOLY Ifjúságért Egyesület

  Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvány

  • Drogprevenció

   

   

  OKMÁNYIRODA

  Döntés


  E-önkormányzat

  Bejelentkezés

  Álláskeresőknek

  Munkaadóknak

  A munkáltatókat célzó oldalak a megfelelő munkaerő megtalálása mellett a munkáltató törvényi kötelezettségeinek betartását elősegítő információkat. A portálon olyan információk és szolgáltatások is megtalálhatók, melyek a leépítésekkel, átképzésekkel, munkaközvetítéssel vagy az elszámolható kiadásokkal, illetve támogatásokkal foglalkoznak. Ilyen többek között a foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása, vagy a pályakezdők foglalkoztatási támogatása.


  Támogatások információiért kattintson ide!