2024. Július 20. Illés, Margaréta

MENÜ
   Eseménynaptár
2024 Július
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 • Nincs esemény!

 • Civil szervezetek a fogyatékkal élőkért

  Egyensúlyunkért

  Nőknek szóló programok

  Fenntarthatóság, környezetvédelem

  A környezettudatos szemlélet elterjesztése érdekében Önkormányzatunk megalkotta több évre szóló stratégiai tervét a környzetvédelem és a fenntarthatóság témájában.

  Székesfehérvár Megyei Jogú Város II. középtávú Környezetvédelmi Programja

   


  Közélet
     Panoráma
  Székesfehérvár Megyei Jogú Város 2006-2011. évekre szóló II. Középtávú Környezetvédelmi Programja

  A 2000-2005. időszakra készült I. Középtávú Környezetvédelmi Programban megfogalmazott és az érvényességi ideje alatt megvalósult feladatok tovább folytatásának tekinthető, figyelembe véve a közben hatályba lépett törvényi változásokat is.

  Ennek értelmében először az előző hat év alatt történt alapvető változásokkal foglalkoztunk: a koncepcionális, felfogásbeli és törvényi módosulásokkal, az unióhoz csatlakozás környezetvédelmi következményeivel.

  Abból a célból, hogy a II. középtávú programunknak jól definiálható alappal szolgáljunk, szinte a legapróbb részletekig menően kidolgoztuk az I. középtávú programunk érvényességi ideje alatt (2000-2005. között) a város környezeti állapotában végbement változásokat: beruházásokat, fejlesztéseket, melyek vonatkozásában büszkén szoktuk emlegetni városunk országos szinten is előkelő helyzetét. Kitértünk a meg nem valósult elképzelésekre, melyek közül főleg a város arculatát lényegesen befolyásoló zöldfelületi mutatók alig javuló, sőt, helyenként romló folyamata okoz aggodalmakat. Ezen belül felhívtuk a figyelmet néhány kedvezőtlen tendenciára, gondolva elsősorban a túlságosan „technokrata” szemléletmódra, ami már jelenleg is több, környezetvédő szemmel nézve nemkívánatos hatást vált ki a város arculatában, hosszabb távon pedig rossz irányba viheti el a város „otthonérzést” keltő hatását.

  Amikor áttekintettük a már korábban elhatározott, sőt nem egy esetben közgyűlési döntésekkel is alátámasztott teendőinket, rá kellett ébredni, hogy azokban környezetvédelmi szempontból nagyon sok olyan feladat meghatározás van, amelyek nem vesztették el aktualitásukat, sőt, több esetben még égetőbbé vált megoldásuk. Ezért több olyan – a jövőben elvégezhető/elvégzendő – feladat-tal találkozhatunk a II. környezetvédelmi programunk felépítésénél, amelyek, lehet ugyan, hogy nem újnak ható dolgok, de nagyon is időszerűek („Zöld Fehér-vár” Program, Belváros közlekedési rendje, stb.).

  A megvalósításra ajánlott feladatok is igen részletekbe menően kerültek kidolgozásra. Emögött annak szándéka húzódik, hogy ez a munka legyen a következő hat év környezetvédelmi „bibliája”, amibe ha bármelyik szakma bele-lapoz, találja meg minden alapvető vonatkozásban azokat a feladat meghatározásokat, amelyek ma városunkat környezetvédelmi vonatkozásban előre viszik, illetve sok esetben feszítik.

  Több olyan feladat(csomag) van, amelyek már folyamatban vannak, csak azért kerültek az anyagba, mert befejezésük áthúzódik programunk hatályba lépésének időszakába (pl. levegőszennyezettségi határérték túllépések, volt kato-nai repülőtér környezeti kármentesítése). Más kötelezettségek esetében már van ugyan közgyűlési döntés, de még nem kezdődtek el (pl. a Kohéziós Alapból megvalósítandó Székesfehérvár-Pákozd-Pátka-Seregélyes szennyvízberuházás, ami legkorábban 2007-ben az alap megnyílása után kezdődhet el). Ezeknél a felada-toknál a megfelelő közgyűlési döntés miatt az ütemezés többnyire készen áll, és a pénzügyi háttér is meghatározásra került. Ily módon ezek a témapontok, mivel a megvalósítás útjára léptek, a program legkönnyebben kezelhető részei. Ez utóbbival a város szennyvíz-csatornázottsága lényegében teljessé válik. A csapadék elvezetés ezzel szemben még sok anyagi ráfordítást igénylő feladattal jár.

  Közbülső helyet foglal el előrehaladottság szempontjából a hulladék-gazdálkodás kérdése. Önkormányzatunk kinyilvánította csatlakozási szándékát a Közép-Duna Vidéke Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerhez. A projekt tulajdonképpen a megvalósulás útjára lépett, de az ehhez szükséges anyagi források pontos eloszlása-felosztása (a terhek vállalása szempontjából) még több vonatkozásban kidolgozásra vár.

  Kritikus és érzékeny ponttá vált a közlekedés a városban. Bár vannak biztató jelek (pl. még e program kezdete előtti pillanatokban átadásra került a 63-as elkerülő út második szakasza), de a Belváros és közvetlen környezete, valamint néhány bevezető út (pl. Budai út, Balatoni út, Új Csóri út, Seregélyesi út és folytatása a belső „elkerülő” út) továbbra is terheltek. Programunk e kérdésben már nagy eredménynek tekintené, ha az évekkel ezelőtt elhatározott és lefektetett elképzelések megvalósulnának. Ezért csupán néhány aktualizálás történt a korábban már Közgyűlés előtt is szerepelt programokon. Több nagy forgalmú belső főút rossz állapotban van, felújításuk komoly ráfordítást igényel.
  Legmostohább területe a város fejlesztésének a zöldfelületi rendszer, holott talán ez egyike azon legfontosabb elemeknek, amelyek az otthon érzését keltik az itt lakókban, a környezetegészségügyi, esztétikai hatásokról nem is szólva. A program ezért ezzel a problémakörrel, mint felzárkóztatandó területtel, hangsúlyosan foglalkozik. Itt is van egy olyan, 2002-ben készült anyag („Zöld Fehérvár” Program), amelynek igen sok részlete továbbra is aktuális, és megoldásra vár.
  Oldal küldése emailben    Oldal nyomtatása

  Szolgáltatást nyújtó civil szervezetek

  Alba Civitan Kht.

  • Fogyatékosok foglalkoztatása

  Alba Regia Táncegyesület

  Aranyeső Alapítvány

  Civil Szervezetek Regionális Szövetsége

  Civil Centrum Közhasznú Alapítvány

  Esélyegyenlőség Alapítvány

  • Fogyatékkal élők nyílt munkaerőpiaci elhelyezésének támogatása

  Gaja Környezetvédelmi Egyesület

  • Tanácsadó Iroda

  Lakásbérlők és Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete

  • fogadóóra: minden héten kedden 15.00-16.00 között
  • jogi tanácsadás: minden hónap első péntekje 16.00-17.00 között
  • új székhely: Semmelweis u. 8.

  Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete

  Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület

  • Fogyasztóvédelmi Tanácsadó Iroda, kiadványok

  Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete

  • Álláskeresés

  SZÉNA Egyesület a Családokért

  SZITI Szociális Egyesület

  TARSOLY Ifjúságért Egyesület

  Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvány

  • Drogprevenció

   

   

  OKMÁNYIRODA

  Döntés


  E-önkormányzat

  Bejelentkezés

  Álláskeresőknek

  Munkaadóknak

  A munkáltatókat célzó oldalak a megfelelő munkaerő megtalálása mellett a munkáltató törvényi kötelezettségeinek betartását elősegítő információkat. A portálon olyan információk és szolgáltatások is megtalálhatók, melyek a leépítésekkel, átképzésekkel, munkaközvetítéssel vagy az elszámolható kiadásokkal, illetve támogatásokkal foglalkoznak. Ilyen többek között a foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása, vagy a pályakezdők foglalkoztatási támogatása.


  Támogatások információiért kattintson ide!