SZÉKESFEHÉRVÁR PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA
(ingyenes felolvasó program letöltése)     Váltás a grafikus oldalra
Hírek
Elszámolások
ÚTMUTATÓ
az önkormányzati támogatás keretében igényelhető és elszámolható költségekhez és az elszámolás részét képező szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítéséhez
 
1. Igényelhető és elszámolható kiadások:
 
Működési célú támogatások esetén:
 • Személyi költségek: pl. foglalkoztatott bérköltsége, megbízási és tiszteletdíjak stb;
 • Dologi költségek: pl. a támogatott székhelyének (telephelyének) bérleti, közüzemi, javítás-karbantartási díjai, adminisztrációs költségek (pl. nyomtatvány, irodaszer) kommunikációs költségek (pl. telefon, posta, internet) stb;
 • Eszköz költségek: tárgyi eszközbeszerzés, tárgyi eszközök üzemeltetéséhez szükséges szoftver.
Nem működési célra kapott támogatások esetén kizárólag a támogatási cél megvalósításához szükséges kiadások:
 • Személyi költségek: pl. foglalkoztatott bérköltsége, megbízási és tiszteletdíjak stb;
 • Dologi költségek: a helyiségbérleti költségek, adminisztrációs költségek (nyomtatvány, irodaszer, stb.), kommunikációs költségek (telefon, posta, internet, stb.), utazási, szállás, étkezési stb.
 • Eszköz költségek: tárgyi eszközbeszerzés, tárgyi eszközök üzemeltetéséhez szükséges szoftver.
 
2. A szakmai beszámoló tartalmi követelményei:
 
A megállapodásban rögzített cél szerinti felhasználást szakmai beszámolóval kell igazolni, mely összhangban van a támogatási igény benyújtásakor beadott dokumentumokkal (adatlap, programleírás, részletes költségvetés).
 • Egy rövid szöveges beszámoló, mely tartalmazza a támogatott cél:
  • - pontos leírását, időpontját és helyszínét,
  • - résztvevők (célcsoport) létszámát,
  • - az együttműködő szervezetek listáját.
 • Hiteles dokumentációt (fényképek, jelenléti ívek, plakátok, újságcikk, stb.)
 
3. A pénzügyi beszámoló tartalma, elkészítésének követelményei:
 • a beszámoló mellékleteként az eredeti megállapodás egy másolati példányának csatolása,
 • a támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti bizonylatok (számla, számviteli bizonylat stb.) egy hitelesített másolati példányának csatolása,
 • kizárólag a támogatott általi felhasználást igazoló bizonylat (pl. támogatott nevére és címére kiállított számla, a támogatott azonosító adatait igazoló (bér)jegyzék, stb.),
 • az eredeti bizonylatokra a támogatott rávezeti a megállapodásban megadott azonosítót, a másolati példányra a támogatott képviselőjének hivatalos nyilatkozatát: „az eredetivel mindenben megegyező másolat, a támogatási összeg más célra nem lett elszámolva”.
 • az önkormányzati támogatás terhére elszámolt bizonylatokon a megállapodás 1. pontjában rögzített határozat számának (pl.: 3/2007 (III.20.) ….) feltüntetése.
 
 


Hírportál
Önkormányzat
Civil
Kultúra
Turizmus
Ifjúság
Gazdaság
Sport
Egészség
Oktatás
Sajtó
Karrier

Köszöntő

Ügyintézés

Városüzemeltetés
Kérdőív a közösségi fejlesztésekhez

Hírlevél feliratkozás